Högfors

Högfors ligger 8 km söder om Norberg i Västmanland.

Högfors är en gammal bruksmiljö med anor från 1545 då man fick sina rättigheter. Namnet Högfors antas komma från att Norbergsån just här har ett fall, som blev en naturlig plats att utnyttja för järnframställning. Själva bruket är självklart nedlagt idag. Men det finns spår kvar från tiden då verksamheten var igång. Då arbetarna som bodde i trånga längor i byn slet hårt under svåra förhållanden. Det bodde 358 invånare i Högfors, de flesta i trånga arbetarbostäder, i början på 30-talet.

Bruket hade bland annat två masugnar, sintringsverk, gjuteri och en klensmedja. Det fanns även såg och kvarn. Produktionen bestod i att man tillverkade tackjärn och sågade trävaror. De flesta av invånarna, ungefär 250 personer, arbetade på Högfors bruk i början av 1930-talet. Bruket ägdes sedan 1880 av familjeföretaget Högfors och Persbo AB. Det övertogs 1917 av Avesta Jernverks AB inom Axel Johnsons sfär.

Högfors hytta

Bland annat finns den tuffa hyttruinen bevarad i Högfors. Den är i och för sig inte så gammal, från 1916, men det är en spännande miljö att gå omkring i och för barn att leka i. Hyttan var i drift fram till 1953 då den lades ned. Men ruinen står alltså kvar. Det har bland annat arrangerats barnfestival i ruinen med tornerspel mm och det vore trevligt om det blir flera sådana initiativ.

Järnvägen som passerar Högfors öppnades från Kärrgruvan till Ängelsberg som smalspårig järnväg redan 1856. På somrarna kör ENJ regelbundna turer med museala tåg på sträckan vilket är populärt bland besökare att prova på.

Högfors herrgård, som bl a Agnes von Krusenstjerna och Emilia Fogelklou med flera ofta gästade eller bodde på under 1900-talet, fick mycket av sitt nuvarande utseende på 1830-talet (flyglarna revs och byggdes om på 70-talet).

Högfors herrgård

Andra byar kring Norberg är Ängelsberg och Karbenning.